Klaster u cilju ostvarivanja programskih ciljeva , sem što sarađuje sa pčelarima i pčelarskim udruženjima u Srbiji,sarađuje sa Naučnim institutom za veterinarstvo Novi Sad,Poljoprivrednim fakultetom Univerzitet Novi Sad,Naučnim institutom za prehrambene  tehnologije Novi Sad, Poljoprivrednom skolom Futog i drugim obrazovnim i naucnim institucijama.
Klaster ima izuzetnu međunarodnu saradnju sa Rumunijom,Mađarskom,Hrvatskom,Slovenijom,Češkom itd.

Članice klastera su pčelari,udruženja pčelara,proizvođači pčelarske opreme, obrazovne i naucne institucije.

Klaster ima izuzetnu saradnju sa medijama i u cilju vidljivosti rada klastera potpisan je ugovor o saradnji sa Radio Televizijom Vojvodine,TV Mozaik,TV Novi Sad,listovima Poljoprivrednik,Agrobiznis, i još mnogim drugim medijama. Klaster je na 82. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu proglašen za najbolju organizaciju (9-15 maj 2015)